.. Có đôi khi... ... mình buông tay... Không phải vì...mình không muốn tiếp tục... Mà là vì...muốn xem ai đó có thật sự cần mình | Evaone
Đăng 10 months 2 tuần trước bởi
Ảnh của Đào Anh
Đào Anh

.. Có đôi khi... ... mình buông tay... Không phải vì...mình không muốn tiếp tục... Mà là vì...muốn xem ai đó có thật sự cần mình

Lượt xem: 409Lượt bình luận: 15
Nguồn: Sưu tầm có sáng tạo
Thích bài viết này?khi bạn muốn giữ một cái gì đó cho
riêng mình... ... hãy buông nó ra...
Nếu... thực sự là của bạn thì nó sẽ
quay về bên bạn...
Có đôi khi...
... mình buông tay...
Không phải vì...mình không muốn
tiếp tục...
Mà là vì...muốn xem ai đó có thật sự cần mình không..

Thích Love+ trên facebook